Informatie

Ijsbaan Iisnocht

Waar kun je romantischer schaatsen dan op de sprookjesachtig verlichte ijsbaan in het bos van Beetsterzwaag? De mannen van de ijsvereniging “Iisnocht” staan daar garant voor. Als er tenminste ijs is, want dat hebben ze natuurlijk niet in de hand.

Met alle andere noodzakelijkheden heeft de ijsclub al 135 jaar ervaring. Het echte werk begint zo half oktober. Dan wordt er gestart met het oppompen van het waterniveau van het “Witte meer”. Dat is de naam van het bosmeer dat beschut in de bossen verscholen ligt, te bereiken via het Hemrikerpaed. Begin november is het meer vol en mag de vorst komen.

Het bestuur staat dan in de startblokken. Zodra het zover is hangen ze de lampjes op, zetten ze de bankjes neer, wordt via diverse kanalen de ijsbaan voor open verklaard en kan de ijspret beginnen.

De vereniging heeft zo’n 800 leden. Als het echt vriest gaan veel mensen buitenuit schaatsen. Maar als ‘s-avonds de sfeerverlichting brandt komt men in het bos schaatsen en elkaar ontmoeten.