Tarieven

Gezinskaart Incl. kinderen tot 18 jaar € 5,-
Dagkaart volwassen € 1,-
Kinderen € 0,50
Bij een nieuw lidmaatschap wordt er eenmalig € 2,50 in rekening gebracht.
Wijzigingen in het ledenbestand zoals adreswijzigingen graag doorgeven aan Achter de Hiemen 19, 9244 BP te Beetsterzwaag.
Gezinskaart
Incl. kinderen tot 18 jaar
€ 5,-
Dagkaart volwassen € 1,-
Kinderen € 0,50
Bij een nieuw lidmaatschap wordt
er eenmalig € 2,50 in rekening gebracht.

Wijzigingen in het ledenbestand zoals adreswijzigingen graag doorgeven aan
Achter de Hiemen 19, 9244 BP te Beetsterzwaag.

LID WORDEN:

Je kunt lid worden door je naam en adresgegevens samen met € 7,50 in een envelop te doen en deze bij Drogisterij Ans af te geven (Hoofdstraat 36, Beetsterzwaag). Hierbij vermelden dat het om een “nieuw lidmaatschap” gaat. 

Je bent dan de hele winter met je gezin lid van de vereniging IISNOCH.
Het gezin kan onbeperkt genieten van de ijsbaan. 

LIDMAATSCHAP BETALEN VOOR BESTAANDE LEDEN:

IJsclub Iisnocht komt niet langs bij leden om de contributie te innen en voor het afgeven van de ledenkaarten.  Wij vragen je te kiezen voor één van de onderstaande mogelijkheden

  1. Je kunt de contributie van € 5,00 overmaken op onze rekening NL71 RABO 0369004140, t.n.v. ijsclub iisnocht, onder vermelding van je naam en adres.
  2. Je kunt € 5,00 afgeven in een envelop bij Drogisterij ANS in Beetsterzwaag met hierop je naam en adres

Het is belangrijk om in beide gevallen je naam en adres te vermelden! Anders weten we niet welke ledenkaart we moeten versturen.