IIsnocht opent nieuwe steiger op Witte Mar

En nu maar hopen op een winter met vorst. De ijsbaan van Beetsterzwaag is er klaar voor; zaterdag werd een 160 meter lange steiger geopend. Niet alleen handig voor het onderbinden van de schaatsen maar ook prachtig voor wandelaars.

Schaatsers komen graag naar de Wite Mar, het bosven aan de Poostwei levert echter ook al jaren problemen op zegt Tjeerd van Dijk, voorzitter van ijsclub IIsnocht. “De minsken kinne mar min op de baan komme, foaroan giet it iis kapot.” Twee jaar geleden was de baan voor het laatst open. Schaatsers moesten toen helemaal naar de andere kant van het meer om op te stappen. Lastig en onveilig besloot de ijsclub. “Want alle foarsjennings bin by de yngong. As der wat oan de oare kant fan de baan bart, dan is de help fier fuort.”

Bestuurslid Willem Brink opperde om midden in het meer een T-steiger aan te leggen. “Mar dan soenen wy in hiel stik fan de bûtenste baan kwyt wêze. 

IJsbaan Beetsterzwaag

Doe ha we betocht om in lange steiger te bouwen lâns de kant.” De club vroeg de Van Teyens Fundatie om financiële steun en kreeg dat. Brink bouwde het frame en op 12 oktober kwamen vele vrijwilligers in actie om het werk af te maken. “We ha in hiele saterdei oan it plankjes draaien west.”

Inmiddels is de steiger al een succes. Op zondagen staat er zelfs een file voor grinnikt Van Dijk. Het plankenpad is maar liefst 160 meter lang en buigt aan het eind af naar het bos. In het verlengde werd een zandpad aangelegd zodat eer een mooie wandelroute ontstond.

Burgemeester Ellen van Selm werd uitgenodigd voor de opening. “Dit is de middag van de hoop, hoop op ijs en hoop op vorst. Het is een enorme aanwinst voor het dorp.” Tegen het ijsbaanbestuur: “Ik hoop dat jullie de nocht er in houden met al het goede werk dat jullie doen. Dit is de mooiste club en ijsbaan van heel Nederland.”

Klunend op hun schaatsen onthullen Henk Hoen van de Van Teyens Fundatie en Tjeerd van Dijk het nieuwe informatiepaneel aan het begin van de steiger die daarmee officieel geopend is. Van Dijk: “Henk sei: it jild is akkoard mar dan wol ik dit jier wol de redens oan. Dus no kin ik sizze dat ik dy belofte holden ha.” Hoen: “Ik wol jim felisitearje mei dizze oanwinst foar it doarp en de brede omjouwing. Foarhinne knoffelen we altyd oer de bankjes, dizze steiger laket my ta.”

IJsclub IIsnocht werd opgericht in 1875. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt grondwater opgepomt om het waterpeil op voldoende hoogte te krijgen. “Troch de drûge simmers kostet dit steeds mear tiid en dus jild.” Vroeger werd water gepompt uit het Ald Djip, een operatie van drie dagen en nachten. Het Wite Mar ligt drie meter hoger dan het Ald Djip, legt Tjeerd van Dijk uit. “By it brechje stie dan de earste pomp en ûnderweis nei de iisbaan waarden skutten set en sa pompten se it wetter steeds heger.”

Bron: Sa!