Witte straat voor ijsbaanman

Een verrassing voor Andries Kuperus: de straat voor huis wit gespoten door zijn medebestuursleden en brandweermannen.

Andries Kuperus. 25 jaar bestuurslid IJsclub Beetsterzwaag. Andries Kuperus en Tjeerd van Dijk. Koetsier Femke Brink.

Een paar weken geleden had ijsclub IIsnocht in Beetsterzwaag ledenvergadering. Toen ontdekten een paar bestuursleden dat Andries Kuperus al 25 jaar dienst doet in het bestuur. “We wienen dat dus in bytsje fergetten. Doe ha we sein: we kin dit net samar foarbygean litte”, zegt IJsnocht-voorzitter Tjeerd van Dijk. En dan is het handig dat vijf van de negen bestuursleden bij het plaatselijk brandweerkorps zitten.

Als er dan toch geen echte winters komen, kun je die zelf maken zullen de spuitgasten gedacht hebben. Met schuimblussers maakten ze er een witte wereld van bij Andries voor huis. Het slachtoffer werd met een smoesje naar buiten gelokt waar hem een arrenslee wachtte. “Dêrnei bin we mei syn allen nei de Chinees west te iten.” Een stuk weg witspuiten is nog wel even oppassen met temperaturen die naar het vriespunt lopen.  “We hienen sâlt meinaam want as je de dyk wer skjinspuitsje mei wetter en it giet friezen…”

Bron: sa24.nl (14-12-2018)

Andries Kuperus. 25 jaar bestuurslid IJsclub Beetsterzwaag. Andries Kuperus en Tjeerd van Dijk. Koetsier Femke Brink.