Groot onderhoud natuurijsbaan Witte Meer

De IJsbaanvereniging IIsnocht is voornemens groot onderhoud uit te voeren aan de natuurijsbaan de Witte Meer. De afgelopen 10 jaar is er weinig aan onderhoud (maaien water- en oevervegetatie, verwijderen boomopslag en controle afwatering) gedaan. Het ven is intussen sterk verrijkt, waardoor plantengroei sterk is toegenomen. In de loop der tijd is een vrij dikke (5 – 15 cm) organische laag van deels verteerd plantenmateriaal op de oorspronkelijk voedselarme zandbodem ontstaan, waardoor er in het ven een uitgebreide en welig tierende vegetatie aanwezig is. Door de ophoping van plantenmateriaal is het ven ook ondieper geworden en valt hierdoor in de zomer sneller droog. Plaatselijk is de vegetatie dermate hoog opgeschoten dat deze, zelfs bij het hoogst mogelijke peil, boven het wateroppervlak uitsteekt. Zonder ingrijpen, is het ven hierdoor niet meer geschikt zijn om op te schaatsen.

=>Voor alle informatie lees hier het volledige document<=